Tin đăng
Gallery
Video
Sản phẩm
Ưu đãi
Sự kiện
Việc làm
Thích
1 Bình luận 0 632 lượt xem

5a1- thực hành khâu thêu

Giáo viên -
Môn Kĩ thuật góp phần vào việc hình thành và phát triển những cơ sở ban đầu về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản khác của học sinh, là một bộ phận