Người tốt việc tốt lớp 3A3 đây rồi! Thật đáng tự hào về con Duy Phú. Vào một ngày thứ Bảy đẹp trời, còn gì hạnh phúc hơn khi được nhận tin nhắn về hành động đẹp này của