Mùa xuân là Tết trồng cây Làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Hai câu thơ trên của Bác Hồ đã kêu gọi phong trào trồng cây ở khắp nơi để góp phần cho quê hương, đất nước. Hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây,” phong trào “Đổi giấy lấy cây”, với mục tiêu: mỗi bạn trồng và chăm sóc ít nhất 1 cây xanh; các con có ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường. Các bạn học sinh lớp 3A2 đã thu gom giấy, vỏ lon,… đổi lấy cây.