Hoạt động trải nghiệm đầy thú vị cùng nhiều trải nghiệm mới mẻ của các con lớp 3A3.Các con được thăm quan khu di tích K9- nơi đã lưu trữ thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh.