Tôi con con học mầm non tại Nam Từ Liêm, giờ chuyển về xã Vân Canh thường trú ở đây và muốn cho con học lớp 1 năm học 2021-2022 tại trường . Vậy tôi phải chuẩn bị những hồ