Sau 8 tháng học tập môn Toán- Khoa học bằng Tiếng Anh của trung tâm Ismart các con đã được trải nghiệm với cuộc thi Rung chuông vàng nho nhỏ. Kết quả không cao như mong đợi nhưng các con đã nỗ lực và cố gắng vui chơi hết mình. Xin chúc mừng các con. Hãy tiếp tục cố gắng rèn luyện trong những năm học tiếp theo nữa nhé.