Trẻ em như những hạt giống nhỏ bé, đó chính là những chủ nhân tương lai của đất nước. Bởi vậy, sức khỏe và hạnh phúc của trẻ em là chìa khóa quan trọng, giúp chúng phát triển toàn diện để bước vào tương lai rộng mở, tươi sáng. Điều đó đồng nghĩa với việc đất nước sở hữu nhiều nhân tài, ngày một phát triển và có thể sánh vai với nhiều cường quốc năm châu. Nhưng thực trạng bạo lực lại đang xảy ra ở môi trường được cho là góp phần quan trọng trong quá trình hình thành con người toàn diện của trẻ, điều đó gây ảnh hưởng cực lớn đáng để báo động đỏ toàn xã hội.