1. Trang chủ
  2. Giới thiệu

Đội ngũ giáo viên

4.26 / 46

Bảng cập nhật danh sách đội ngũ Cán bộ - Giáo viên - Nhân viên trường Tiểu học Vân Canh năm 2022:

Họ tên Ngày sinh Giới tính Điện thoại TĐ CMNV Lớp
Nguyễn Vân Anh 13/05/1994 Nữ 0358675920 ĐH 1
Nguyễn Châm Anh 15/09/1995 Nữ 0971102238 ĐH 5
Nguyễn Lan Anh 21/11/1991 Nữ 0339673116 ĐH 3
Nguyễn Thị Bắc 01/03/1984 Nữ 0989967484 Mỹ thuật
Nguyễn Thị Bích 09/11/1993 Nữ 0975970365 ĐH 5
Nguyễn Thị Bích 01/08/1986 Nữ 0768224789 TC NVYT
Phạm Thị Chuyền 17/04/1977 Nữ 0984524099 ĐH TA
Lê Danh Đỗ 20/10/1960 Nam  - Bảo vệ
Hoàng Hương Giang 14/08/1996 Nữ 0988140896 1
Lưu Thị Thu Hà 02/02/1985 Nữ 0978382913 TC Âm nhạc
Bá Thị Hà 28/10/1988 Nữ 0985314847 NVTQ
Nguyễn Thị Thu Hà 31/01/1995 Nữ 0967166838 ĐH 5
Lý Thị Hằng 26/08/1983 Nữ 0902186983 ĐH 1
Cao Thị Thu Hằng 15/10/1995 Nữ 0344199281 ĐH 3
Nguyễn Thị Hiền 23/03/1993 Nữ 0909668656 ĐH 2
Trịnh Thị Hiền 22/03/1991 Nữ 0985220391 4
Nguyễn Thị Hoa 12/12/1977 Nữ 0975292759 Âm nhạc
Vũ Thị Lê Hoa 31/05/1971 Nữ 0986622664 1
Nguyễn Thị Thúy Hồng 29/11/1970 Nữ 0793535837 ĐH 1
Bùi Thị Hương 01/01/1990 Nữ 0967986989 ĐH 5
Trần Thị Hương 30/03/1974 Nữ 0374110277 ĐH 2
Bùi Thị Hương 18/10/1991 Nữ 0964856468 ĐH 3
Nguyễn Thị Hường 19/04/1972 Nữ 0348007919 3
Nguyễn Thị Đương Huyền 21/11/1970 Nữ 0364497847 ĐH 3
Nguyễn Thị Thu Huyền 23/11/1988 Nữ 0983805504 ĐH Kế toán
Nguyễn Thị Huyền 31/07/1980 Nữ  -  - Lao công
Lê Thị Thanh Huyền 02/01/1998 Nữ 0375802878 1
Đỗ Thị Lan 26/09/1993 Nữ 0348550995 ĐH 1
Nguyễn Thị Linh 15/11/1994 Nữ 0985196702 ĐH 4
Nguyễn Thị Thùy Linh 15/12/1986 Nữ 0966196126 TC Mỹ thuật
Hoàng Thị Loan 26/06/1984 Nữ 0374645259 ĐH 1
Nguyễn Sỹ Lợi 01/06/1991 Nam 0968100691 ĐH 4
Nguyễn Thị Lợi 20/12/1968 Nữ 0366876979 ĐH 5
Nguyễn Thị Hiền Lương 17/05/1974 Nữ 0972033764 ĐH HT
Nguyễn Khánh Thị Mai 02/03/1995 Nữ 0966093556 2
Nguyễn Thị Ngọc Mai 01/12/1995 Nữ 0965933892 3
Phạm Thị Nga 08/03/1989 Nữ 0386377848 ĐH Thể dục
Lê Thị Kim Nguyệt 08/11/1968 Nữ  -  - Lao công
Nghiêm Thị Nhẫn 28/10/1986 Nữ 0977134347 ĐH 2
Nguyễn Thị Hồng Nhung 28/01/1998 Nữ 0343933908 3
Nguyễn Xuân Phong 16/08/1984 Nam  - Bảo vệ
Nguyễn Thị Minh Phương 24/07/1972 Nữ 0389594662 4
Lê Thị Kim Phượng 12/02/1971 Nữ 0858179928 Mỹ thuật
Nguyễn Thị Phượng 04/09/1993 Nữ 0343670131 3
Nguyễn Thị Sản 20/10/1973 Nữ 0974771086 ĐH 5
Nguyễn Song 25/01/1956 Nam  -  - Bảo vệ
Trần Thị Thanh Tâm 01/01/1993 Nữ 0346695986 5
Nguyễn Thị Thanh Tâm 04/09/1991 Nữ 0962058986 ĐH Âm nhạc
Lã Thị Thanh 28/12/1990 Nữ 0392648810 ĐH 2
Nguyễn Thị Thảo 02/04/1996 Nữ 0988521706 ĐH 2
Đàm Thị Thu 24/09/1975 Nữ  - ĐH Lao công
Nguyễn Thị Thu 30/09/1971 Nữ 0982196712 ĐH 4
Nguyễn Quỳnh Trang 28/03/1983 Nữ 0982914828 ĐH NV TB
Kim Thị Kiều Trang 22/02/1997 Nữ 0976005619 4
Lý Thị Tuất 21/12/1970 Nữ 0393054970 ĐH 5
Nguyễn Thị Tuyến 08/03/1994 Nữ 0985965394 ĐH 4
Duy Cẩm Vân 19/10/1975 Nữ 0904178837 ĐH P.HT
Nguyễn Thị Thúy Vân 15/03/1974 Nữ 0389133537 2
Tạ Thị Vui 28/12/1986 Nữ 0973030790 ĐH P.HT
Nguyễn Văn Vượng 05/10/1990 Nam 0973508329 Thể dục
Nguyễn Thị Vượng 25/04/1985 Nữ 0382389844 ĐH Tin học
Nguyễn Thị Yên 21/09/1975 Nữ 0975328616 ĐH T.A
Phạm Hồng Hạnh 1989 Nữ 0985154286 ĐH 2
Nguyễn Thị Ngọc Anh 1988 Nữ  - NV TV
Nguyễn Thúy Hoa 1999 Nữ 0399973415 ĐH 4
Nguyễn Thị Thơm 1990 Nữ 0793769888 ĐH CNTT
Nguyễn Thanh Huyền  1993 Nữ 0945955797 2
Bảng cập nhật danh sách đội ngũ Cán bộ - Giáo viên - Nhân viên trường Tiểu học Vân Canh năm 2022
Ảnh. Đội ngũ giáo viên Trường Tiểu Học Vân Canh
CHIA SẺ NGAY

BÌNH LUẬN (0)

Thích 354 Bình luận 0 Chia sẻ
Trạng thái (?): bắt đầu
0/1000 ký tự