1. Trang chủ
  2. Giới thiệu

Đội ngũ giáo viên

0 / 0

Bảng cập nhật danh sách đội ngũ Cán bộ - Giáo viên - Nhân viên trường Tiểu học Vân Canh năm 2024:

Họ tên Giới tính TĐ CMNV Lớp
Nguyễn Vân Anh Nữ ĐH 1
Nguyễn Châm Anh Nữ ĐH 5
Nguyễn Lan Anh Nữ ĐH 3
Nguyễn Thị Bắc Nữ Mỹ thuật
Nguyễn Thị Bích Nữ ĐH 5
Nguyễn Thị Bích Nữ TC NVYT
Phạm Thị Chuyền Nữ ĐH TA
Hoàng Hương Giang Nữ 1
Lưu Thị Thu Hà Nữ TC Âm nhạc
Bá Thị Hà Nữ NVTQ
Nguyễn Thị Thu Hà Nữ ĐH 5
Lý Thị Hằng Nữ ĐH 1
Cao Thị Thu Hằng Nữ ĐH 3
Nguyễn Thị Hiền Nữ ĐH 2
Trịnh Thị Hiền Nữ 4
Nguyễn Thị Hoa Nữ Âm nhạc
Vũ Thị Lê Hoa Nữ 1
Nguyễn Thị Thúy Hồng Nữ ĐH 1
Bùi Thị Hương Nữ ĐH 5
Trần Thị Hương Nữ ĐH 2
Bùi Thị Hương Nữ ĐH 3
Nguyễn Thị Hường Nữ 3
Nguyễn Thị Đương Huyền Nữ ĐH 3
Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ ĐH Kế toán
Nguyễn Thị Huyền Nữ  -  - Lao công
Lê Thị Thanh Huyền Nữ 1
Đỗ Thị Lan Nữ ĐH 1
Nguyễn Thị Linh Nữ ĐH 4
Nguyễn Sỹ Lợi Nam ĐH 4
Nguyễn Thị Lợi Nữ ĐH 5
Nguyễn Thị Hiền Lương Nữ ĐH HT
Nguyễn Khánh Thị Mai Nữ 2
Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ 3
Phạm Thị Nga Nữ ĐH Thể dục
Lê Thị Kim Nguyệt Nữ  -  - Lao công
Nghiêm Thị Nhẫn Nữ ĐH 2
Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 3
Nguyễn Xuân Phong Nam  - Bảo vệ
Nguyễn Thị Minh Phương Nữ 4
Lê Thị Kim Phượng Nữ Mỹ thuật
Nguyễn Thị Phượng Nữ 3
Nguyễn Thị Sản Nữ ĐH 5
Trần Thị Thanh Tâm Nữ 5
Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ ĐH Âm nhạc
Lã Thị Thanh Nữ ĐH 2
Đàm Thị Thu Nữ  - - Lao công
Nguyễn Thị Thu Nữ ĐH 4
Nguyễn Quỳnh Trang Nữ ĐH NV TB
Kim Thị Kiều Trang Nữ 4
Lý Thị Tuất Nữ ĐH 5
Nguyễn Thị Tuyến Nữ ĐH 4
Duy Cẩm Vân Nữ ĐH P.HT
Nguyễn Thị Thúy Vân Nữ 2
Tạ Thị Vui Nữ ĐH P.HT
Nguyễn Văn Vượng Nam Thể dục
Nguyễn Thị Vượng Nữ ĐH Tin học
Nguyễn Thị Yên Nữ ĐH T.A
Phạm Hồng Hạnh Nữ ĐH 2
Nguyễn Thúy Hoa Nữ ĐH 4
Nguyễn Thị Thơm Nữ ĐH CNTT
Nguyễn Thanh Huyền Nữ 2
Bảng cập nhật danh sách đội ngũ Cán bộ - Giáo viên - Nhân viên trường Tiểu học Vân Canh năm 2024
Ảnh. Đội ngũ giáo viên Trường Tiểu Học Vân Canh
CHIA SẺ NGAY

BÌNH LUẬN (0)

Thích 0 Bình luận 0 Chia sẻ
Trạng thái (?): bắt đầu
0/1000 ký tự