1. Trang chủ
  2. Tin tức
  3. Tin tức của trường

Chi bộ Giáo dục Tiểu học Vân Canh tổ chức kết nạp Đảng viên mới cho hai quần chúng Bùi Thị Hương và Trịnh Thị Hiền.

0 / 0

Chi bộ Giáo dục Tiểu học Vân Canh tổ chức kết nạp Đảng viên mới cho hai quần chúng Bùi Thị Hương và Trịnh Thị Hiền.


     Thực hiện Quyết định số 1504-QĐ/HU và 1505-QĐ/HU ngày 22/12/2023 của BTV Huyện ủy Hoài Đức, ngày 03/01/2024, Chi bộ Giáo dục Tiểu học Vân Canh tổ chức kết nạp Đảng viên mới cho hai quần chúng ưu tú là đồng chí Bùi Thị Hương và Trịnh Thị Hiền. Sau thời gian phấn đấu và rèn luyện, hai đồng chí đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. 
     Tại buổi lễ, hai đồng chí đã đọc lời tuyên thệ và hứa cố gắng phấn đấu, tiếp tục tu dưỡng rèn luyện để hoàn thành thời gian dự bị; gương mẫu đi đầu trong các phong trào của nhà trường cũng như địa phương. Đồng chí Nguyễn Thị Hiền Lương- Bí thư Chi bộ đã giao nhiệm vụ cho hai đảng viên mới và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ hai đảng viên dự bị.
    Như vậy, tính đến đầu năm 2024, chi bộ GDTH Vân Canh đã có 18 Đảng viên (16 ĐV chính thức, 02 ĐV dự bị). Trong những năm qua, chi bộ luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần không nhỏ vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đảng bộ các cấp.

Chi bộ Giáo dục Tiểu học Vân Canh tổ chức kết nạp Đảng viên mới cho hai quần chúng Bùi Thị Hương và Trịnh Thị Hiền.
Chi bộ Giáo dục Tiểu học Vân Canh tổ chức kết nạp Đảng viên mới cho hai quần chúng Bùi Thị Hương và Trịnh Thị Hiền.
Chi bộ Giáo dục Tiểu học Vân Canh tổ chức kết nạp Đảng viên mới cho hai quần chúng Bùi Thị Hương và Trịnh Thị Hiền.
Chi bộ Giáo dục Tiểu học Vân Canh tổ chức kết nạp Đảng viên mới cho hai quần chúng Bùi Thị Hương và Trịnh Thị Hiền.
Chi bộ Giáo dục Tiểu học Vân Canh tổ chức kết nạp Đảng viên mới cho hai quần chúng Bùi Thị Hương và Trịnh Thị Hiền.
Chi bộ Giáo dục Tiểu học Vân Canh tổ chức kết nạp Đảng viên mới cho hai quần chúng Bùi Thị Hương và Trịnh Thị Hiền.
Chi bộ Giáo dục Tiểu học Vân Canh tổ chức kết nạp Đảng viên mới cho hai quần chúng Bùi Thị Hương và Trịnh Thị Hiền.
Chi bộ Giáo dục Tiểu học Vân Canh tổ chức kết nạp Đảng viên mới cho hai quần chúng Bùi Thị Hương và Trịnh Thị Hiền.
Chi bộ Giáo dục Tiểu học Vân Canh tổ chức kết nạp Đảng viên mới cho hai quần chúng Bùi Thị Hương và Trịnh Thị Hiền.
Chi bộ Giáo dục Tiểu học Vân Canh tổ chức kết nạp Đảng viên mới cho hai quần chúng Bùi Thị Hương và Trịnh Thị Hiền.
CHIA SẺ NGAY

BÌNH LUẬN (0)

Thích 0 Bình luận 0 Chia sẻ
Trạng thái (?): bắt đầu
0/1000 ký tự