1. Trang chủ
  2. Tin tức
  3. Tin tức của trường

Trường Tiểu học Vân Canh tổ chức chuyên đề Tiếng Anh lớp 3

0 / 0

Trường Tiểu học Vân Canh tổ chức chuyên đề Tiếng Anh lớp 3
Thực hiện kế hoạch về việc tổ chức chuyên đề và sinh hoạt chuyên môn cấp Tiểu học của PGD&ĐT huyện Hoài Đức, ngày 11/10/2022, trường Tiểu học Vân Canh rất vinh dự được chào đón các thầy cô giáo đại diện PGD&ĐT huyện, BGH và GV bộ môn Tiếng Anh cấp Tiểu học về dự chuyên đề Tiếng Anh lớp 3 do cô giáo Nguyễn Thị Yên truyền đạt.Năm học 2022 - 2023 là năm học đầu tiên triển khai môn Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình GDPT 2018. Việc tổ chức các buổi chuyên đề, SHCM theo hướng nghiên cứu bài học đã giúp cho giáo viên nhà trường từng bước tháo gỡ những khó khăn trong việc thực hiện CTGDPT 2018.

Trường Tiểu học Vân Canh tổ chức chuyên đề Tiếng Anh lớp 3
Trường Tiểu học Vân Canh tổ chức chuyên đề Tiếng Anh lớp 3
Trường Tiểu học Vân Canh tổ chức chuyên đề Tiếng Anh lớp 3
Trường Tiểu học Vân Canh tổ chức chuyên đề Tiếng Anh lớp 3
Trường Tiểu học Vân Canh tổ chức chuyên đề Tiếng Anh lớp 3
Trường Tiểu học Vân Canh tổ chức chuyên đề Tiếng Anh lớp 3
Trường Tiểu học Vân Canh tổ chức chuyên đề Tiếng Anh lớp 3
Trường Tiểu học Vân Canh tổ chức chuyên đề Tiếng Anh lớp 3
Trường Tiểu học Vân Canh tổ chức chuyên đề Tiếng Anh lớp 3
Trường Tiểu học Vân Canh tổ chức chuyên đề Tiếng Anh lớp 3
Trường Tiểu học Vân Canh tổ chức chuyên đề Tiếng Anh lớp 3
Trường Tiểu học Vân Canh tổ chức chuyên đề Tiếng Anh lớp 3
Trường Tiểu học Vân Canh tổ chức chuyên đề Tiếng Anh lớp 3
Trường Tiểu học Vân Canh tổ chức chuyên đề Tiếng Anh lớp 3
Trường Tiểu học Vân Canh tổ chức chuyên đề Tiếng Anh lớp 3
Trường Tiểu học Vân Canh tổ chức chuyên đề Tiếng Anh lớp 3
Trường Tiểu học Vân Canh tổ chức chuyên đề Tiếng Anh lớp 3
Trường Tiểu học Vân Canh tổ chức chuyên đề Tiếng Anh lớp 3
Trường Tiểu học Vân Canh tổ chức chuyên đề Tiếng Anh lớp 3
Trường Tiểu học Vân Canh tổ chức chuyên đề Tiếng Anh lớp 3
Trường Tiểu học Vân Canh tổ chức chuyên đề Tiếng Anh lớp 3
Trường Tiểu học Vân Canh tổ chức chuyên đề Tiếng Anh lớp 3

CHIA SẺ NGAY

BÌNH LUẬN (0)

Thích 0 Bình luận 0 Chia sẻ
Trạng thái (?): bắt đầu
0/1000 ký tự