1. Trang chủ
  2. Tin tức
  3. Tin tức của trường

Hưởng ứng ngày chạy Olympic

0 / 0

 

Hưởng ứng ngày chạy Olympic "Vì sức khỏe toàn dân" năm 2024

"Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công. Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là cả nước mạnh khỏe.

Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi người dân yêu nước. Việc đó không tốn kém, khó khăn gì. Gái trai, già trẻ cũng nên làm và ai cũng làm được. Mỗi ngày lúc ngủ dậy, tập một ít thể dục. Ngày nào cũng tập thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ, như vậy là sức khỏe.

Bộ Giáo dục có Nha thể dục, mục đích là để khuyên và dạy cho đồng bào tập thể dục, giữ gìn và bồi đắp sức khỏe.

Dân cường thì quốc thịnh. Tôi mong đồng bào ai cũng gắng tập thể dục. Tự tôi ngày nào cũng tập”.

(Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục - Chủ tịch Hồ Chí Minh)

Hưởng ứng ngày chạy Olympic
Hưởng ứng ngày chạy Olympic
Hưởng ứng ngày chạy Olympic
Hưởng ứng ngày chạy Olympic
Hưởng ứng ngày chạy Olympic
Hưởng ứng ngày chạy Olympic
Hưởng ứng ngày chạy Olympic
Hưởng ứng ngày chạy Olympic
Hưởng ứng ngày chạy Olympic
Hưởng ứng ngày chạy Olympic
CHIA SẺ NGAY

BÌNH LUẬN (0)

Thích 1 Bình luận 0 Chia sẻ
Trạng thái (?): bắt đầu
0/1000 ký tự