Trường Tiểu Học Vân Canh yêu cầu các đối tượng tham gia diễn đàn là cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh khi tham gia phải đảm bảo các quy định và quy chế của nhà trường được nêu dưới đây:

1. Đăng ký tài khoản

✩ @name...: (Tên tài khoản phải là tên tiếng Việt viết không dấu của Họ và Tên)
✩ Mật khẩu: Phải nhập từ 8 ký tự trở lên (không được dùng mật khẩu dễ nhớ như 123, abc, ngày sinh...)
✩ Phải trung thực và khai báo thông tin rõ ràng
✩ Họ và tên (thật)
✩ Hình ảnh đại diện phải dễ nhìn đúng là ảnh của cá nhân (không được dùng ảnh sưu tầm, ảnh của người khác)
✩ Không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, số điện thoại, liên kết các linh độc hại trong mục giới thiệu
✩ Tài khoản phải được xác thực email
✩ Phải lưu và bảo quản mật khẩu cẩn thận

2. Đăng tin bài

✩ Không được phép đăng bài quảng cáo, bán hàng...
✩ Phải sử dụng ảnh kích thước to, rõ nét (đúng với tên bài viết)
✩ Hình ảnh không vi phạm quy định của nhà nước
✩ Nội dung không được phép đăng nội dung nhà nước cấm, và phải đúng chủ đề cho phép trên diễn đàn
✩ Bài đăng phải chờ duyệt mới có thể được lưu hành. Trong thời gian chờ duyệt chỉ người đăng và BQT mới có thể đọc và xem.

3. Bình luận

✩ Sử dụng ngôn từ lịch sự, lễ phép và có văn hóa ứng xử trên cộng đồng (không chửi bậy, nội dung thù địch...)
✩ Tích cực tham gia giúp đỡ nhau học tập với các em học sinh và cùng nhau xây dựng môi trường học tập lành mạnh

4. Quy định chung

✩ Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đăng tải trên diễn đàn.
✩ Nhà trường được phép tạm khóa tài khoản, xóa bài viết, xóa tài khoản nếu vi phạm bất kỳ quy định nào đã được nêu trên đây.
----
TM. Ban quản trị
Trường Tiểu Học Vân Canh