Trường Tiểu Học Vân Canh xây dựng hệ thống diễn đàn với mong muốn hỗ trợ quá trình đào tạo tốt hơn theo xu hướng phát triển của thế giới. Tài khoản tích xanh là cách chúng tôi đảm bảo thành viên khi tham gia diễn đàn là thành viên đã được chứng thực (hay gọi là xác minh). Các tài khoản được xác minh sẽ được cấp phép cho các đối tượng:
✩ Cán bộ & giáo viên nhà trường
✩ Phụ huynh & học sinh
Các đối tượng khác sẽ không được tích xanh tài khoản sẽ không được phê duyệt bài viết và không được ưu tiên phê duyệt bình luận.
------------------------------------------------
Phụ huynh & học sinh sẽ được cô giáo chủ nhệm cấp tích xanh theo đúng quy định và quy chế của nhà trường.
------------------------------------------------

Làm sao để tài khoản của tôi được tích xanh?

Tài khoản được tích xanh phải ghi rõ họ tên, ảnh khuôn mặt thật, giới tính, địa chỉ, số điện thoại liên hệ. Mọi thắc mắc vui lòng gửi câu hỏi phía dưới để được giải đáp.
----
TM. Ban quản trị
Trường Tiểu Học Vân Canh