1. Trang chủ
  2. Tin tức
  3. Tin tức của trường

Công đoàn trường Tiểu học Vân Canh đã đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua

0 / 0

 

Chúc mừng Công đoàn trường Tiểu học Vân Canh đã đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" năm 2023

Công đoàn trường Tiểu học Vân Canh đã đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua
Công đoàn trường Tiểu học Vân Canh đã đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua
Công đoàn trường Tiểu học Vân Canh đã đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua
Công đoàn trường Tiểu học Vân Canh đã đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua
CHIA SẺ NGAY

BÌNH LUẬN (0)

Thích 1 Bình luận 0 Chia sẻ
Trạng thái (?): bắt đầu
0/1000 ký tự