1. Trang chủ
  2. Tin tức
  3. Tin tức của trường

CBGVNV Trường Tiểu học Vân Canh tham dự Bồi dưỡng chính trị hè 2022

0 / 0

CBGVNV Trường Tiểu học Vân Canh tham dự Bồi dưỡng chính trị hè 2022
CBGVNV Trường Tiểu học Vân Canh tham dự Bồi dưỡng chính trị hè 2022Thực hiện kế hoạch số 03-KHLN/BTG-GD&ĐT, ngày 28/7/2022 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện Hoài Đức về việc Bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho CBQLGD, GV, NV trong các đơn vị giáo dục trên địa bàn huyện Hoài Đức, ngày 6/8/2022, Chi bộ giáo dục trường Mầm non, Tiểu học, THCS đã tổ chức lớp BDCT hè năm 2022 cho toàn thể CBGVNV ba nhà trường.
Tại buổi bồi dưỡng, CBGVNV ba nhà trường đã được nghe đồng chí Đỗ Khắc Dần truyền đạt các nội dung của Nghị quyết HN lần thứ tư, HN lần thứ năm BCH TƯ Đảng khóa XIII; Nội dung, điểm mới, điểm nhấn của NQ số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của BCT và các ND khác.
Với cách truyền đạt dễ hiểu, xúc tích, CBGVNV ba nhà trường đã tiếp thu một cách đầy đủ, cập nhật những vấn đề cốt lõi trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, của Thủ đô, huyện Hoài Đức và của địa phương, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy.

CBGVNV Trường Tiểu học Vân Canh tham dự Bồi dưỡng chính trị hè 2022
CBGVNV Trường Tiểu học Vân Canh tham dự Bồi dưỡng chính trị hè 2022
CBGVNV Trường Tiểu học Vân Canh tham dự Bồi dưỡng chính trị hè 2022
CBGVNV Trường Tiểu học Vân Canh tham dự Bồi dưỡng chính trị hè 2022
CBGVNV Trường Tiểu học Vân Canh tham dự Bồi dưỡng chính trị hè 2022
CBGVNV Trường Tiểu học Vân Canh tham dự Bồi dưỡng chính trị hè 2022
CBGVNV Trường Tiểu học Vân Canh tham dự Bồi dưỡng chính trị hè 2022
CBGVNV Trường Tiểu học Vân Canh tham dự Bồi dưỡng chính trị hè 2022
CBGVNV Trường Tiểu học Vân Canh tham dự Bồi dưỡng chính trị hè 2022
CBGVNV Trường Tiểu học Vân Canh tham dự Bồi dưỡng chính trị hè 2022

CHIA SẺ NGAY

BÌNH LUẬN (0)

Thích 0 Bình luận 0 Chia sẻ
Trạng thái (?): bắt đầu
0/1000 ký tự